Sunday, 24 September 2023

“สิระ”ข้ามเขตแจกพุ่งคนละ100บาทใกล้บ้านพัก"หญิงหน่อย"“สิระ”ใจป๋าควักแจกชาวบ้านคนละ 100 หลังของในโครงการ “สส.สว.ร่วมภัยต้านโควิดไม่พอแจกลั่นพร้อมช่วยทุกเขตในฐานะคนไทยที่ต้องจับมือกัน