Wednesday, 20 October 2021

“สิระ”ไม่เห็นด้วยฉีดวัคซีนเข็ม3ให้สส.-สว. ยันแพทย์-ประชาชนต้องฉีดก่อน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“สิระ”ไม่เห็นด้วยฉีดวัคซีนเข็ม3ให้สส.-สว. ยันแพทย์-ประชาชนต้องฉีดก่อน

วันที่ 07 ก.ค. 2564 เวลา 10:55 น.

“สิระ”ค้านฉีดวัคซีนเข็ม3ให้สส.-สว. ลั่นหมอต้องได้ฉีดก่อน พร้อมจี้เร่งจ่ายโอทีให้บุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 7 ก.ค. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่มีข้อเสนอในที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายให้ส.ส.-ส.ว.ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ว่า ส่วนตัวคิดว่าส.ส.มีเงินเดือนแสนกว่าบาท หากจะฉีดเข็มที่ 3 ให้ใช้เงินเดือนตัวเองไปจองวัคซีนทางเลือก ซึ่งส่วนตัวได้ไปจองวัคซีนทางเลือกเข็มที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เพราะถือว่าต้องเสียสละให้ประชาชน เพราะประชาชนจำนวนมากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย ซึ่งตนคิดว่าต้องไปดูแลประชาชนให้ฉีดวัคซีนครบทั้งประเทศก่อน

“ผมว่าเรื่องนี้ยังเป็นแค่แนวความคิดในที่ประชุมวิป 3 ฝ่าย ซึ่งเชื่อว่ายังไม่มีการดำเนินการเช่นนั้น ทั้งนี้ ส.ส.และส.ว.ต้องฟังเสียงสะท้อนของประชาชน เพราะเป็นตัวแทนมาจากประชาชน เพราะประชาชนยังไม่ได้วัคซีนเข็มที่ 1 ทั่วประเทศ ผมคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่เหมาะสม” นายสิระ กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีความล่าช้าของวัคซีนทางเลือก นายสิระ กล่าวว่า ช่วงนี้ประชาชนและหมอได้เริ่มสะท้อนถึงผู้เกี่ยวข้องแบบแรงๆ ว่า ต้องหาวิธีให้มีวัคซีนทางเลือกกับผู้ที่มีความต้องการและมีความพร้อมที่จะจ่ายเงิน รวมถึงเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงวัคซีนโดยเลือกที่เหมาะสมกันตนเอง อย่างไรก็ตาม ตนอยากเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็ม 2 ให้กับประชาชนก่อน

เมื่อถามถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับคณะแพทย์ นายสิระ กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นด้วย เพราะแพทย์ถือเป็นด่านแรกและเป็นบุคคลที่เสียสละมาตลอด รวมถึงทราบว่ามีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงทำงานล่วงเวลาที่ยังไม่ได้รับกัน ซึ่งตนจะช่วยติดตามเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องเบี้ยเลี้ยงของพยาบาลที่ยังมีการค้างจ่าย หากเป็นเรื่องจริงผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้เสียสละ และต้องรีบเร่งจ่ายให้เขา