Monday, 20 May 2024

สีสันกับความสัมพันธ์ของความอยาก..(กิน)“สี” ไม่ได้มีผลแค่เรื่องแฟชั่นและความงาม แต่จะสัมพันธ์กับทุกเรื่องที่มีผลต่ออารมณ์ ทั้งเรื่องความรัก ความสูญเสีย หรือแม้กระทั่งสีของอาหารที่จะส่งผลสัมพันธ์ในเรื่องของความอยากอาหาร นี่แหละหนึ่งในเหตุผลที่คนอ้วนโดยไม่รู้ตัว