Wednesday, 20 October 2021

“สุชาติ”สั่งปิดประชุม หลังสมาชิกมาปรากฏตัวบางตาหวั่นองค์ประชุมไม่ครบ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“สุชาติ”สั่งปิดประชุม หลังสมาชิกมาปรากฏตัวบางตาหวั่นองค์ประชุมไม่ครบ

วันที่ 07 ก.ค. 2564 เวลา 17:36 น.

“สุชาติ” สั่งปิดการประชุมสภาฯ หลังสมาชิกมาปรากฏตัวบางตาหวั่นองค์ประชุมไม่ครบ ทิ้งท้ายไว้ค่อยมาลงมติทีหลัง

วันที่ 7 ก.ค. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงบ่าย วาระการพิจารณาเรื่องด่วน ซึ่งเป็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.จำนวน 6 ฉบับ ในวาระแรก โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมไม่ค่อยมากเท่าไร เพราะส.ส.บางส่วนต้องไปประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณชุดต่างๆ ทำให้การเรียกสมาชิกมาแสดงตนเพื่อลงมติในร่างกฎหมายฉบับต่างๆใช้เวลานานมากกว่า 5นาที โดยจำนวนผู้มาแสดงตนในร่างกฎหมายแต่ละฉบับ เกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมมาเพียงไม่มาก และลดลงเรื่อยๆ กระทั่งมาถึงร่างพ.ร.บ.ฉบับที่ 4 คือ ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม มีผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมเหลืออยู่เพียง 251 คน เกินกึ่งหนึ่งจาก 242 คน ของจำนวนส.ส.ทั้งหมด 483 มาเพียง 6คนเท่านั้น หลังจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อมแล้ว ที่ประชุมเดินหน้าพิจารณาร่างพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต ตามที่ครม.เป็นผู้เสนอ โดยมีส.ส.อยู่ในห้องประชุมบางตา เมื่อสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นครบถ้วนแล้ว นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม กดออดเรียกสมาชิกมาแสดงตนอยู่หลายครั้ง พร้อมพูดอารัมภบทต่างๆ รอเวลาสมาชิกเข้าห้องประชุม ขณะที่นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะวิปรัฐบาล ชี้แจงว่า มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมกมธ.งบประมาณ และอนุกมธ.งบประมาณ จำนวนมากกำลังทยอยลงมา ขอให้ประธานรออีก 5นาที แต่เมื่อรอไปไม่ถึง 5 นาที นายสุชาติ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่เป็นไร ให้สมาชิกประชุมกมธ.ต่อไป ส่วนการลงมติร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไว้รอครั้งต่อไป พร้อมกับสั่งปิดประชุมทันทีเวลา 16.30น.