Tuesday, 6 December 2022

"หมอชลน่าน"ค้านแหลกหาก"บิ๊กตู่"ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินฯ“หมอชลน่าน”คัดค้านต่ออายุพรก.ฉุกเฉินฯหากโควิด-19 คลี่คลายจี้ใช้มาตรการสาธารณะสุขแทน หวั่นประกันสังคมสร้างปัญหาใหม่กระทบกับผู้เอาประกันตน 11 ล้านคน