Sunday, 19 May 2024

"หมอระวี" จี้ สธ. เร่งลดความเหลื่อมล้ำบุคลากรการแพทย์หมอระวี จี้ สธ. เร่งลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมของบุคลากรทางการแพทย์ หลัง เครือข่ายบุคลากรฯเรียกร้องการปฎิรูป เชื่อ ถ้าเร่งแก้ปัญหาจะมีกองทัพสาธารณสุขที่มั่นคง