Monday, 25 September 2023

หมอเหรียญทอง ประกาศไม่รับเงินในทีมกุนซือแก้ผลกระทบโควิด ลั่นเน้นบุ๋น-เลิกบู๊ดุเดือด – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


หมอเหรียญทอง ประกาศไม่รับเงินในทีมกุนซือแก้ผลกระทบโควิด ลั่นเน้นบุ๋น-เลิกบู๊ดุเดือด

วันที่ 02 พ.ค. 2563 เวลา 11:25 น.

พล.ต.นพ.เหรียญทอง ประกาศทำงานฟรีในตำแหน่งทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมแก้ผลกระทบโควิด ลั่นจะทำสุดกำลังเน้นบุ๋น-เลิกบู๊ดุเดือด

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. พล.ต.นพ. เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยความรู้สึกถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า “ผมขอประกาศตนอย่างชัดเจนว่าจะทำหน้าที่เป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 อย่างสุดกำลังเต็มความสามารถโดยไม่ขอรับผลตอบแทนใดๆ ผมจะทำงานให้ฟรีตามที่ผมเคยพูดไว้

ผมมีเจตนารมณ์ตั้งใจทำงานเพื่อชาติที่มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ที่ผมพูดเสมอๆว่าเป็นผู้นำที่จะนำพาชาติไทยให้ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้ถึงแม้ผมจะไม่ใช่นักวิชาการก็ตาม แต่ผมเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์และเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นแสวงหาแนวทางเพื่อเสนอแนะการขับเคลื่อนเศรษฐิจเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าทอดต่อธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้เกิดการจ้างงานแก่คนในชาติสามารถดำรงชีวิตไปได้ตามอัตภาพในสถานการณ์โควิด-19 ที่จะลากยาวต่อเนื่องอีกหลายปี

ความเห็นส่วนตัวของผม เห็นว่าประเทศไทยจะต้องใช้จุดแข็ง ‘ดินแดนปลอดภัยโควิด-19’ , ใช้จุดแข็งด้านการแพทย์ ‘สุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ’ , ใช้วิกฤตเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อหารายได้เข้าประเทศ , ใช้ทรัพยากรภายในประเทศที่ทิ้งร้างว่างเปล่าไม่เกิดผลผลิต[Productivity]ให้นำมาสร้างรายได้ เกิดการจ้างงาน ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ที่จะช่วยประคับประคองการดำรงชีวิตของคนในชาติไปได้จนกว่าจะมีวัคซีนหรือยาหรือวิธีการอื่นใดที่มีประสิทธิผลในการป้องกันโควิด-19 ได้ซึ่งสถานการณ์นี้อาจต้องใช้เวลานานนับปีที่เราจะปล่อยให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามยะถากรรมโดยไม่ดิ้นรนหาแนวทางไม่ได้อย่างเด็ดขาด

ผมขอเรียนท่านทั้งหลายว่าเพราะความห่วงใยต่อประเทศชาติ ไม่ต้องการเห็นสภาพล่มสลายทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชาติ ไม่อยากเห็นสภาพแร้นแค้นจนกระทั่งรัฐไม่มีงบประมาณแผ่นดินเพียงพอที่จะนำมาช่วยรักษาผู้ป่วยและพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ…ผมไม่ได้ดราม่านะครับหากท่านทั้งหลายมีความคิดสร้างสรรค์สามารถส่งความคิดเห็นนั้นมาทางกล่องข้อความถึงผมด้วย ผมจะศึกษาและพยายามนำมาบูรณาการเป็นหนทางเพื่อนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่มีนายกฯ เป็น ผอ.ศูนย์ ต่อไปครับ…(ผมไม่ได้ทำหน้าที่ใกล้ชิดนายกฯนะครับ ได้โปรดอย่าเข้าใจผิด ระบบงานมีขั้นตอนนะครับ)

ผมอยากเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะส่วนตัวของผมว่า เมื่อผมมีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา[Commander] ผมจะเป็นคน’บู๊’ ดุเดือดอย่างที่สาธารณชนเข้าใจกัน แต่เมื่อผมมีหน้าที่เป็นเสนาธิการ[Staff]ซึ่งเป็นงานฝ่ายอำนวยการ งานที่ปรึกษา ผมก็จะเป็นคน’บุ๋น’ จะไม่ไปก้าวก่าย ก้าวล่วง ไม่ไปดุเดือด ผมตระหนักในหน้าที่และบทบาทของผมเสมอว่าหน้าที่ใดจะต้องรู้จักวางตนและมีบทบาทอย่างไร ดังนั้นเมื่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีให้ความไว้วางใจให้ผมทำหน้าที่เป็นกรรมการคนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและผลกระทบแล้ว ผมก็ต้องรู้หน้าที่และบทบาทในการเป็นแค่กรรมการคนหนึ่งในคณะที่ปรึกษาสิครับ หน้าที่ตามคำสั่งนี้ คือ ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางต่างๆเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 เท่านั้น …ผมจะไม่ไปก้าวก่าย ก้าวล่วงในหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของผมอย่างเด็ดขาด…ผมเคยเป็นเสนาธิการ[Staff] มาก่อนที่จะเป็นผู้บังคับบัญชา[Commander] จึงกล้าพูดได้ว่าผ่านมาทั้งบู๊และบุ๋นมาแล้ว…บทบาทนี้ผมจะบุ๋นนะครับ …จะไม่ปากสุนัข ใจสัตว์ให้เห็นกันแล้วนะครับ…555