Saturday, 23 October 2021

หลายประเทศเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็ม 3 สวนทางอนามัยโลก – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

05 Aug 2021
16


หลายประเทศเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็ม 3 สวนทางอนามัยโลก

วันที่ 05 ส.ค. 2564 เวลา 18:30 น.

องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ชะลอฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อแบ่งปันประเทศยากจน

ทีโดรส อัดฮาโนม ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ขอความร่วมมือจากนานาชาติโดยเฉพาะประเทศร่ำรวยระงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 หรือบูสเตอร์ชั่วคราวอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเพื่อให้ประเทศยากจนสามารถเข้าถึงวัคซีน และเพื่อให้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนให้ประชากรอย่างน้อย 10%

โดยระบุว่าจนถึงขณะนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 4 พันล้านโดส ซึ่ง 80% ถูกส่งไปยังประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูงแต่นั่นคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประชากรโลก และในขณะที่บางประเทศกำลังเดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ยังมีประชากรอีกหลายร้อยล้านคนยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก

พร้อมเสริมว่าตนเข้าใจถึงความกังวลของรัฐบาลทุกประเทศที่พยายามจะปกป้องประชาชนของตนจากการแพร่ระบาดของโรค แต่ไม่สามารถยอมรับได้หากบางประเทศใช้วัคซีนเป็นจำนวนมากในขณะที่กลุ่มเปราะบางจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีน และยังได้เรียกร้องให้ผู้นำ G20 ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสนับสนุนการจัดสรรวัคซีนทั่วโลกผ่านโครงการ COVAX

โดยขณะนี้หลายประเทศมีวัคซีนไม่เพียงพออย่างเช่นอินโดนีเซียซึ่งเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงจนเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ แต่กลับมีประชาชนได้รับวัคซีนครบโดสเพียง 8% หรือประเทศยากจนอย่างเฮติและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังไม่มีใครได้รับวัคซีนครบโดส

อย่างไรก็ตามสหรัฐยืนกรานว่าจะไม่ระงับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หากมีความจำเป็น พร้อมยืนยันว่ามีวัคซีนเพียงพอที่จะครอบคลุมชาวอเมริกันทุกคน ควบคู่ไปกับการบริจาคให้แก่ต่างประเทศ

ขณะที่บางประเทศได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้แก่ประชาชนไปแล้ว อาทิ อิสราเอลและตุรกีซึ่งได้ฉีดให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันไม่แร็งแรง บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ด้านอินโดนีเซียกำลังให้วัคซีนเข็มที่ 3 แก่ประชาชนทั่วไปหลังจากที่ตัดสินใจฉีดวัคซีนชนิด mRNA เป็นบูสเตอร์ให้แก่บรรดาบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วเมื่อเดือนก่อน

เช่นเดียวกับบางประเทศก็กำลังวางแผนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 อาทิ อุรุกวัยซึ่งเตรียมฉีดวัคซีนชนิด mRNA เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนของ Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว, กัมพูชาวางแผนใช้วัคซีน AstraZeneca เป็นวัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm และ Sinovac โดยจะเริ่มฉีดให้แก่บุคลากรด่านหน้าเป็นสำคัญ รวมถึงสหราชอาณาจักรและเยอรมนีก็เตรียมฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้ประชาชนเช่นกัน

Photo by Christopher Black / World Health Organization / AFP