Monday, 25 September 2023

“องอาจ” เผยชาวบ้านอยากให้ผ่อนปรน ร้านตัดผม-เสริมสวย-ร้านอาหาร – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“องอาจ” เผยชาวบ้านอยากให้ผ่อนปรน ร้านตัดผม-เสริมสวย-ร้านอาหาร

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 11:05 น.

“องอาจ” เผยชาวบ้านอยากให้คลายล็อคกิจการ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านอาหาร แต่ต้องมีมาตรการในการดูแลภายในร้านเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 63 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงเสียงเรียกร้องให้คลายล็อคว่าจากการที่ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแจกแอลกอฮอล์ แจกเจลให้ประชาชน ขณะนี้พบว่าประชาชนเรียกร้องให้คลายล็อคบางกิจการ บางอาชีพ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม แต่ควรมีมาตรการที่เข้มงวด เช่น ช่างทำผมต้องสวมหน้ากากอนามัย ถ้าเป็นร้านตัดผมชาย ต้องงดเว้นการให้บริการโกนหนวด กันหน้า การตัดขนจมูก การแคะหู การล้างตา ร้านเสริมสวยสตรี ควรละเว้นการเสริมสวยใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดสารคัดหลั่งได้

ทั้งร้านตัดผมและร้านเสริมสวยควรทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ปลอดเชื้อ ควรจัดที่นั่งให้ลูกค้าระหว่างนั่งรอรับบริการในร้าน มีการเว้นระยะห่าง หรือใช้วิธีนัดหมายลูกค้าล่วงหน้าทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันความแออัดในร้าน เชื่อว่าถ้าคลายล็อคให้เปิดร้านตัดผม ร้านเสริมสวยได้ประชาชนจะพึงพอใจ

นอกจากนั้นประชาชนอยากให้คลายล็อคร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านอาหารเล็ก ๆ ตามข้างทาง หรือร้านเล็ก ๆ ในชุมชนที่มีเพียง 2 – 3 โต๊ะ ให้ลูกค้านั่ง รวมถึงร้านอาหารขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ต้องมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้มีระยะห่างตามที่ทางการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

รัฐบาลควรพิจารณาด้วยความรอบคอบบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้าน ทั้งข้อมูลทางด้านสาธารณสุขและข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา ควรทำอย่างมีกลยุทธ์

ถ้าจะคลายล็อคทั้งประเทศ รัฐบาลต้องมั่นใจว่าเอาอยู่ ไม่ปล่อยให้สถานการณ์กลับไปเหมือนเดิม ถ้ารัฐบาลต้องการผ่อนคลายสถานการณ์ไม่ให้ตึงเครียดจนเกินไป อาจจะดำเนินการคลายล็อคบางส่วน บางอาชีพ บางกิจกรรม ให้สามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือคำสั่ง ที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ รวมทั้งอาจเลือกคลายล็อคบางพื้นที่ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับทางราชการจนควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มีการแพร่ระบาดได้

อย่างไรก็ดีข้อมูลทางสาธารณสุข ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาประเมินสถานการณ์ว่าควรคลายล็อคได้หรือไม่ แค่ไหน อย่างไร เพราะเมื่อคลายล็อค ผ่อนคลายได้บ้างแล้ว เราคงไม่อยากเห็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลับรุนแรงขึ้นมาอีกจนต้องกลับไปล็อคดาวน์หลาย ๆ อย่างเหมือนช่วงที่ผ่านมา

เชื่อมั่นว่าจะคลายล็อคหรือไม่อย่างไรรัฐบาลคงตัดสินใจบนพื้นฐานปัจจัยผลกระทบทางสาธารณสุขและปัจจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก