Monday, 24 June 2024

“องอาจ” แนะนายกฯฟังเศรษฐีแล้วก็ควรฟังประชาชนที่เดือดร้อนด้วย – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“องอาจ” แนะนายกฯฟังเศรษฐีแล้วก็ควรฟังประชาชนที่เดือดร้อนด้วย

วันที่ 19 เม.ย. 2563 เวลา 10:24 น.

“องอาจ” แนะนายกฯเมื่อเชิญเศรษฐีมาร่วมให้ความเห็นผลกระทบเศรษฐกิจจากโควิด-19 แล้ว ก็ควรเชิญชาวบ้านที่เดือดร้อนมาให้ความเห็นด้วย

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 63 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่นายกฯ จะส่งจดหมายเชิญมหาเศรษฐีให้มาร่วมมือกันฝ่าวิกฤติโควิด-19 แล้วถูกวิจารณ์ว่าเป็นการทำจดหมายไปขอเงินนั้นว่า การที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมากน่าจะเกิดจากการแก้ไขปัญหาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่สามารถทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงประกอบกับการบริหารจัดการของรัฐบาลเรื่องเงินเยียวยาประชาชนก็สร้างความสับสนทำให้คนส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่ารัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดูแลประชาชนหรือไม่

เริ่มตั้งแต่เงินเยียวยา 5,000 บาท เดี๋ยวบอกจะจ่ายให้ 3 เดือน เดี๋ยว 6 เดือน สุดท้ายก็กลับมา 3 เดือน รวมถึงเรื่องที่นายกฯ ออกมาพูดทำให้คนส่วนหนึ่งเข้าใจผิดว่ารัฐบาลจะมีเงินเยียวยาแค่ 1 เดือน ก็ทำให้ความเชื่อมั่นในเรื่องเงินของรัฐบาลลดลง เพราะฉะนั้นเมื่อนายกฯ ออกมาบอกว่าจะส่งจดหมายถึงมหาเศรษฐีให้มาร่วมมือกันฝ่าวิกฤตทั้ง ๆ ที่จดหมายยังเขียนไม่เสร็จเนื้อหาสาระยังไม่ชัดเจนว่าเขียนไม่ว่าอย่างไร ก็ย่อมทำให้คนส่วนหนึ่งมองได้ว่าจะทำจดหมายไปขอเงินมหาเศรษฐีมาใช้จ่ายเยียวยาประชาชนเพราะภาพของเศรษฐีจะมาคู่กับเงิน ๆ ทอง ๆ ทั้ง ๆ ที่นายกฯ อาจจะไม่มีเจตนาเช่นนั้น

เรื่องนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่นายกฯ มีปัญหาเรื่องการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤตแบบไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลา สาระไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการตีความได้หลายแง่มุม ถ้านายกฯ เขียนจดหมายเรียบร้อยแล้วนำ เนื้อหาสาระมาเปิดเผยตรงประเด็น อาจทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ลดลง

ถ้าเป็นไปอย่างที่โฆษกรัฐบาลออกมาบอกว่า นายกฯ ตั้งใจอยากเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนโดยตรงจากทุกภาคส่วนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาจริง นายกฯ ควรเชิญชาวบ้านที่เดือดร้อนลำบากจากผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 มารับฟังด้วยไม่ควรฟังแต่มหาเศรษฐี

นายกฯ อาจฟังมหาเศรษฐีที่มีประสบการณ์บริหารธุรกิจจนร่ำรวยให้มาช่วยเสนอความคิดเห็นว่าจะช่วยกันแก้ไขผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรก็ได้ แต่นายกฯ ก็ควรฟังเสียงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วย โดยนายกฯ อาจพบกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบโดยตรงร่วมกับตัวแทนกลุ่มองค์กร NGO ภาคประชาสังคมที่ทำงานใกล้ชิดชาวบ้านซึ่งรับรู้ปัญหาและอาจมีวิธีแก้ไขที่เป็นประโยชน์ต่อนายกฯ ในการนำข้อมูลไปแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

การที่นายกฯ จะฟัง ข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ทำได้แต่ควรรับฟังให้รอบด้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง