Thursday, 25 July 2024

"อดีตรมช.คมนาคม" คว้าเก้าอี้นายกอบจ.ชัยภูมิ“อร่าม โล่ห์วีระ” อดีตรมช.คมนาคมวัย 70 ปี คว้าชัยเลือกตั้ง นายกอบจ.ชัยภูมิ คะแนนทิ้งห่างคู่แข่งจากสายพรรคเพื่อไทย