Thursday, 21 October 2021

"อนุทิน"แจงโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือก เข้าไทยเร็วสุดไตรมาส4ปีนี้อนุทินยันวัคซีนโมเดอร์นาเข้าไทยเร็วสุดไตรมาส4 ปีนี้ แจงองค์การเภสัชฯเป็นสะพานเชื่อมการสั่งซื้อให้กับโรงพยาบาลเอกชน