Wednesday, 21 February 2024

อลังการ! "ชวน"ตรวจห้องประชุมใหม่รับเปิดประชุมสภาฯ 22 พ.ค.นี้ประธานสภาฯเช็กความพร้อมห้องประชุมสุริยันก่อนเปิดสมัยประชุมสภาฯ 22 พ.ค.นี้ พร้อมสั่งคุมเข้มโควิด-19 ใครอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ์ไม่ให้เข้าสภาเด็ดขาด