Saturday, 20 July 2024

"ออสเตรเลีย"เรียกร้องให้มีการตรวจสอบต้นตอของไวรัสโควิด-19

19 Apr 2020
550ออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอิสระในประเด็ยการเริ่มต้นแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยอมรับกังวล WHO เชื่อจีนมากเกินไป