Monday, 25 September 2023

"ออสเตรเลีย"เรียกร้องให้มีการตรวจสอบต้นตอของไวรัสโควิด-19

19 Apr 2020
518ออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอิสระในประเด็ยการเริ่มต้นแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยอมรับกังวล WHO เชื่อจีนมากเกินไป