Friday, 3 December 2021

"ออสเตรเลีย"เรียกร้องให้มีการตรวจสอบต้นตอของไวรัสโควิด-19

19 Apr 2020
339ออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอิสระในประเด็ยการเริ่มต้นแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยอมรับกังวล WHO เชื่อจีนมากเกินไป