Sunday, 24 September 2023

อังกฤษเตรียมทดสอบวัคซีนต้านโควิดในมนุษย์สัปดาห์นี้

22 Apr 2020
500ทีมนักวิจัยแถวหน้าจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และราชวิทยาลัยลอนดอน เตรียมทดลองวัคซีนต้านโควิด-19 ในมนุษย์แล้ว