Saturday, 23 October 2021

อีกครั้งที่อเมริกันล้มเหลว เมื่อกองทัพที่ปั้นมาไร้น้ำยาสู้ตอลิบาน

15 Aug 2021
18ตอลิบานเผยความล้มเหลวของความพยายามของสหรัฐ ในการสร้างกองทัพอัฟกัน