Sunday, 23 June 2024

“อุตตม” โพสต์เดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องชาวไทย – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

28 Apr 2020
490


“อุตตม” โพสต์เดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องชาวไทย

วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 20:58 น.

“อุตตม” รมว.คลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โพสต์ เดินหน้าเพื่อพี่น้องชาวไทย สู่ยุค New Normal

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ได้โพสต์เฟสบุ๊ค ว่า

เดินหน้าเพื่อพี่น้องชาวไทย สู่ยุค New Normal

สวัสดีครับ วันนี้ขอยกคำว่า New Normal มาเชื่อมโยงนิดหน่อย คือ เรื่องนี้มีคนพูดกันมากว่า วิกฤตโควิด-19 ทำให้โลกใบนี้เข้าสู่ภาวะปกติใหม่ ประเทศไทยก็เช่นกัน

คำว่า New Normal หรือ ภาวะปกติใหม่ เข้าใจง่ายๆ คือ ต่อไปนี้หลายๆอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมคน ชีวิตความเป็นอยู่ การทำมาหากิน การค้าขาย ฯลฯ เพราะทุกคนต้องปรับตัวจากสถานการณ์ที่บีบรัด จนกลายเป็นเรื่องปกติไปในที่สุด

สิ่งเหล่านี้เป็นที่ทราบกันดี แต่ใครบ้างที่จะก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และอยู่ต่อไปได้ ซึ่งรัฐบาลเองก็มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ ในการจะนำพาพี่น้องประชาชน นำพาประเทศเข้าสู่โลกใหม่ ใบเดิมที่ว่านี้

กรณีล่าสุดวันนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิส – 19 โดยมี 2 มาตรการหลักที่สำคัญ คือ

1. มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มอาชีพต่างๆ เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวนทั้งสิ้น 16 ล้านคน รวมวงเงินงบประมาณไม่เกิน 240,000 ล้านบาท

2. มาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเกษตรกร ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวนไม่เกิน 10 ล้านครัวเรือน รวมวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

ดังที่เคยเรียนให้ทุกท่านทราบว่า รัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยนอกเหนือจาก 2 มาตรการข้างต้นแล้ว ยังมีมาตรการอื่นๆ อีกหลายมาตรการที่ช่วยเหลือเป็นรายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ฯลฯ ซึ่งกระจายไปตามความรับผิดชอบตามภารกิจของแต่ละกระทรวง

เมื่อมาตรการเยียวยาถึงจุดหนึ่ง ต่อไปก็เป็นคิวของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ตรงนี้ครับ ที่จะยึดโยงกับ ภาวะความปกติใหม่ หรือ New Normal ที่กล่าวไว้ในตอนต้น

มาตรการฟื้นฟูที่จะดำเนินการ มีเป้าหมายที่จะสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของคนในชุมชน เพราะต้องยอมรับว่าพี่น้องจำนวนไม่น้อย ต้องออกจากงานไปเริ่มต้นประกอบอาชีพใหม่ในถิ่นฐานของตัวเอง เช่นจากที่เคยเป็นพนักงานโรงแรม ก็กลับไปอาศัยกับครอบครัว ทำการเกษตร หรือ ค้าขาย เป็นอาชีพที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องยากอยู่ไม่น้อย

รัฐบาลจึงต้องมีหน้าที่ดูแลพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้อยู่ได้กับ ภาวะปกติใหม่ ด้วยความรู้ใหม่เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น

ผมคงยังไม่ลงในรายละเอียดว่า โครงการจะเป็นอย่างไร แต่บอกเป็นแนวคิดไว้ ที่สำคัญแต่ละโครงการต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง เพราะเมื่อใดฐานรากเข้มแข็ง กำลังซื้อมหาศาลก็จะเกิดขึ้น ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศตามมา

ขอบคุณครับ