Sunday, 23 June 2024

ฮ่องกงไล่จับความเห็นออนไลน์ตั้งข้อหาสมคบต่างชาติ

31 Aug 2020
197ตำรวจฮ่องกงกำลังตามส่องโซเชียลฯ เพื่อหาหลักฐานเล่นงานคนที่แสดงจุดยืนเรียกร้องเอกราชให้ฮ่องกงและสมคบกับต่างชาติ