Saturday, 23 September 2023

ฮ่องกงไล่จับความเห็นออนไลน์ตั้งข้อหาสมคบต่างชาติ

31 Aug 2020
175ตำรวจฮ่องกงกำลังตามส่องโซเชียลฯ เพื่อหาหลักฐานเล่นงานคนที่แสดงจุดยืนเรียกร้องเอกราชให้ฮ่องกงและสมคบกับต่างชาติ