Wednesday, 22 May 2024

“เจ้านายฝากบอก อย่าลอกนโยบายไทยรักไทยมาทำโดยไม่เข้าใจ” วัฒนาโพสต์เย้ย “รองนายกฯ” – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“เจ้านายฝากบอก อย่าลอกนโยบายไทยรักไทยมาทำโดยไม่เข้าใจ” วัฒนาโพสต์เย้ย “รองนายกฯ”

วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 08:30 น.

“วัฒนา” โพสต์ สอน “รองนายกฯ”ฟื้นเศรษฐกิจหลังหมดโควิด เย้ย เจ้านายฝากบอก อย่าลอกนโยบายไทยรักไทยมาทำโดยไม่เข้าใจ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมข้อความ ว่า “ผมแทบเป็นลมเมื่อได้อ่านคำให้สัมภาษณ์ของรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการปลดล็อกดาวน์โดยจะพัฒนาสินค้าโอทอปซึ่งจะเป็นทางรอดของชาติ เพราะนั่นเป็นความคิดของพวกผมเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่คนในสมัยนั้นชอบสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ (Unique) และทำด้วยมือแต่วันนี้ไม่ใช่แล้ว

แผนงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมควรแบ่งการลงทุนออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ดูแลธุรกิจที่มีอนาคต เช่น ภาคเกษตรที่จะเกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ (Health & Hygienity) ซึ่งจะเป็นอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเพื่อไม่ให้เกิดการเลิกจ้าง การพักชำระหนี้และปรับโครงสร้างหนี้ (2) สนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ที่ปลอดเชื้อ และการนำบุคลากรมาเสริมสร้างสมรรถนะ (Capacity Building) เพื่อรองรับการให้บริการที่สะอาดและปลอดภัยให้กับลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ และ (3) ลงทุนเพื่ออนาคตรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกหลังโควิด-19

โควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงโลกโดยสิ้นเชิงแล้ว จากนี้มนุษย์จะให้ความใส่ใจกับสุขภาพและสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส (low touch) เพราะมนุษย์กลัวไวรัสจนทำให้ทั้งโลกต้องหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงต้องคิดให้ออกว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกภายหลังโควิด-19 แล้วฟื้นฟูเศรษฐกิจไปทางนั้นอันเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต

เจ้านายผมฝากบอกว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งเป็นหัวใจของการค้าจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในต่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากล่าสุดคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิคาโกได้เปิดสอนวิชาใหม่ชื่อว่า Behavior Economy ดังนั้น การลอกนโยบายของรัฐบาลท่านมาใช้จึงต้องพัฒนาและเข้าใจวิธีคิด เพราะแม้แต่ไวรัสยังมีการพัฒนาจนมนุษย์เอาชนะยากขึ้น มนุษย์ก็ต้องพัฒนาและคิดตามให้ทันไม่เช่นนั้นจะแพ้ไวรัสแถมเสียเงินเปล่าแบบที่เอานโยบายของไทยรักไทยมาทำโดยไม่เข้าใจ”

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005587187129