Tuesday, 30 November 2021

เชื้อโคโรนาไวรัสมีอิทธิฤทธิ์ทำลายภูมิคุ้มกันเหมือนเอชไอวี

15 Apr 2020
327เชื้อโคโรนาไวรัสโจมตีเซลล์ภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ แทนที่จะถูกภูมิคุ้มกันฆ่า ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเสียหาย คล้ายกับที่พบในผู้ติดเชื้อเอชไอวี