Tuesday, 30 November 2021

เซ็กซ์ที่ไม่มีการสอดใส่ ทำให้คุณตั้งครรภ์ได้หรือเปล่า?

14 Apr 2020
389เซ็กซ์ที่ไม่มีการสอดใส่ ทำให้คุณตั้งครรภ์ได้หรือเปล่า?  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะตั้งครรภ์จากเซ็กซ์ที่ไม่มีการสอดใส่เรามีคำตอบในเรื่องนี้พร้อมด้วยอีกหลายความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ตั้งครรภ์ได้Source link