Saturday, 23 October 2021

เตรียมช้อป คนละครึ่งเฟส 3 เงินเข้าพรุ่งพันห้า – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น


เตรียมช้อป คนละครึ่งเฟส 3 เงินเข้าพรุ่งพันห้า

วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 15:50 น.

เตือนเร่งนำบัตรประชาชนยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยก่อนใช้ คนละครึ่งเฟส 3 เงินเข้าพรุ่งพันห้า

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการจำนวน 28.56 ล้านสิทธิ ซึ่งเมื่อตรวจสอบผู้ลงทะเบียนซ้ำและผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง พบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 25.42 ล้านคน ซึ่งรวมถึงผู้ที่เปลี่ยนมาจากโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 จำนวน 16,427 คนด้วยแล้ว

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน จนกว่าจะครบ 31 ล้านคน สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้อีกทางหนึ่ง โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

โฆษกกระทรวงการคลังได้ย้ำว่า การใช้จ่ายของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 อย่างไรก็ดี ท่านที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะเริ่มใช้จ่ายได้เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนเมื่อใดก็ได้ก่อนการใช้จ่ายโดยไม่ถูกตัดสิทธิโครงการ

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารต้องการยืนยันตัวตนใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้คนที่ไม่เคยมีแอปเป๋าตัง ต้องนำบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนกับทางธนาคาร หรือ ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น

สำหรับผู้ที่มีแอปเป๋าตังและเคยร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ 2 มาแล้ว แต่ถูกเตือนให้มายืนยันตัวตนที่ธนาคารอีกครั้ง เป็นเพราะที่ผ่านมาผู้ที่ได้สิทธิยังไม่เคยยืนยันตัวตนผ่านนำบัตรประชาชนมียืนยันตัวตนที่สาขาธนาคาร หรือ ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารเลย แต่เป็นการยืนยันตัวตนผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ทางธนาคารจึงให้ท่านนำประชาชนมายืนยันตัวใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าบัตรประชาชนของผู้ที่ได้สิทธิไม่มีปัญหาถูกผู้อื่นไปใช้สวมสิทธิ