Tuesday, 30 November 2021

"เทพไท"ย้ำไม่อยากเห็นคนไทยอดตายหรือฆ่าตัวตายรายวันส.ส.ประชาธิปัตย์แนะให้รัฐบาลเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด 14 ล้านคนและเยียวยาเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือนให้เร็วที่สุด ย้ำไม่อยากเห็นคนไทยฆ่าตัวตายรายวัน