Wednesday, 22 May 2024

"เทพไท"ย้ำไม่อยากเห็นคนไทยอดตายหรือฆ่าตัวตายรายวันส.ส.ประชาธิปัตย์แนะให้รัฐบาลเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด 14 ล้านคนและเยียวยาเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือนให้เร็วที่สุด ย้ำไม่อยากเห็นคนไทยฆ่าตัวตายรายวัน