Monday, 13 May 2024

"เทพไท"อนาถใจ"ธนกร"ทำงานด้วยปากหวังไต่เต้าทางการเมือง “เทพไท”แต่งกลอนสวนกลับ”ธนกร”ชอบทำงานด้วยปาก อัดคลิปด่าทุกคนที่เห็นต่างกับรัฐบาล หวังไต่เต้าทางการเมือง