Monday, 24 June 2024

"เทพไท"แฉมีการว่าจ้างลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด-19“เทพไท”ระบุการลงทะเบียนออนไลน์ตามเงื่อนไขปัจจุบันมีปัญหาเกิดการว่าจ้างให้ลงทะเบียรับเงินเยียวยาโควิด-19 จ่ายก่อน 500 บาทในการลงทะเบียนครั้งแรก ถ้าได้รับการยืนยันสิทธิ์จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 500 บาท ทำให้ประชาชนไม่ได้รับเงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย