Saturday, 20 July 2024

เทพไท ทวงถามมาตรฐานประกันสังคม เหตุใดจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างลักลั่น-ล่าช้า – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


เทพไท ทวงถามมาตรฐานประกันสังคม เหตุใดจ่ายเงินชดเชยลูกจ้างลักลั่น-ล่าช้า

วันที่ 01 พ.ค. 2563 เวลา 09:41 น.

เทพไท เสนพงศ์ ทวงถาม มาตรฐานประกันสังคม จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง จากพิษโควิด-19 ลักลั่น ไม่เท่ากัน และล่าช้ามาก

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานว่า ในขณะนี้ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือในการจ่ายสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน เป็นไปด้วยความล่าช้ามาก ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการชดเชยเลย ทั้งๆที่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและระเบียบของสำนักงานประกันสังคมทุกประการ จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมสำนักงานประกันสังคม ชดเชยเงินให้แก่ผู้ประกันตนล่าช้ากว่าการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง ทั้งที่สำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลของผู้ประกันตนครบถ้วนทุกอย่าง หรือเป็นเพราะสำนักงานประกันสังคมขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินที่จะมาชดเชยให้กับผู้ประกันตนใช่หรือไม่

นายเทพไท กล่าวว่า ส่วนการที่สำนักงานประกันสังคมออกมาชี้แจงว่า มีนายจ้างจำนวนกว่า 5.4 แสนราย ยังไม่ยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้ผู้ประกันตนกลุ่มที่เหลือยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพราะมีการยืนยันจากนายจ้างหรือเจ้าของกิจการแล้วว่า ได้ยื่นรับรองการหยุดงานไปแล้ว แต่มีพนักงานโรงแรม และพนักงานร้านเสริมสวยบางแห่ง ที่ยังไม่รับเงินชดเชย หรือได้รับการชดเชยเพียงบางคนเท่านั้น ทั้งๆที่ทำงานอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน ส่งเบี้ยประกันเข้ากองทุนประกันสังคมเท่ากัน แต่รับเงินชดเชยด้วยจำนวนเงินที่ไม่เท่ากันและไม่พร้อมกัน เช่น คนที่1ได้รับเงินชดเชย 5,580 บาท คนที่2ได้รับเงินชดเชย 5,766 บาท คนที่3ได้รับเงินชดเชย 6,300 บาท จึงขอตั้งคำถามต่อสำนักงานประกันสังคมว่า ทำไมผู้ประกันตนจึงได้รับเงินชดเชยที่ไม่เท่ากัน และการที่มีผู้ประกันตนอยู่8คน ทำไมได้รับการชดเชยไม่พร้อมกัน ตอนนี้ได้รับเงินชดเชยแล้ว 3 คน ยังคงเหลืออีก5คนที่ยังไม่รับเงินชดเชยแต่อย่างใด

จึงอยากให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ประกันตนตามสิทธิ์ที่ควรได้รับโดยเร็ว และขอถามถึงมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เป็นอย่างไร ซึ่งถ้าหากสำนักงานประกันสังคมยังปฎิบัติหน้าที่แบบลักลั่น และล่าช้าเช่นนี้ อาจจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกันตน ที่มีต่อกองทุนประกันสังคมในอนาคตได้ จึงขอให้แก้ไขจุดอ่อน และข้อบกพร่อง เพื่อเรียกความเชื่อกลับมาให้เร็วที่สุด