Thursday, 8 December 2022

เบื้องหลังการล่มสลายของอาณาจักรน้ำมันสิงคโปร์

21 Apr 2020
465ฤา Hin Leong จะเป็นการล่มสลายของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางน้ำมันโลก?