Sunday, 24 September 2023

เบื้องหลังการล่มสลายของอาณาจักรน้ำมันสิงคโปร์

21 Apr 2020
506ฤา Hin Leong จะเป็นการล่มสลายของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางน้ำมันโลก?