Saturday, 20 July 2024

เบื้องหลังการล่มสลายของอาณาจักรน้ำมันสิงคโปร์

21 Apr 2020
536ฤา Hin Leong จะเป็นการล่มสลายของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางน้ำมันโลก?