Monday, 24 June 2024

เปิดหนังสือลาออก”ปรีดี”มีผลแล้ว – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


เปิดหนังสือลาออก”ปรีดี”มีผลแล้ว

วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 18:13 น.

บิ๊กตู่”ยั้งไม่อยู่!สำนักนายกฯประกาศการลาออกของปรีดี ดาวฉาย รมว.คลัง มีผลเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง รัฐมนตรีลาออก ด้วย นายปรีดี ดาวฉาว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2563 ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรีดี ดาวฉาย จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2563 ตามความในมาตรา 170(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ย.พ.ศ.2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี