Saturday, 20 July 2024

เพื่อไทยชี้รัฐเยียวเกษตรกร5พัน น้อยไปต้องให้35,000บ. – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


เพื่อไทยชี้รัฐเยียวเกษตรกร5พัน น้อยไปต้องให้35,000บ.

วันที่ 01 พ.ค. 2563 เวลา 13:47 น.

“เพื่อไทย”ชี้ เยียวยาเกษตร 5,000 ต่อครัวเรือนไม่เป็นธรรม รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญมองเป็นพลเมืองชั้น2

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน พบว่าเกษตรกรจำนวนมากได้ร้องเรียนกับส.ส.พรรคเพื่อไทยว่ารัฐบาลนี้ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกร มองเกษตรกรเป็นพลเมืองชั้น 2 เพราะกลุ่มอาชีพ อื่นๆได้รับการเยียวยา คนละ 5,000 บาทต่อเดือน แต่รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 5,000 บาท ทั้งที่กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าที่ควร

กรณีที่รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรครอบครัวละ 15,000 บาท โดยแบ่งให้เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่ละครัวเรือนมีสมาชิกหลายคนไม่ใช่มีคนเดียว และช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทำนา ทำสวน ยิ่งลำบากจากมาตรการล็อคดาวน์ของรัฐบาล จะไปทำมาหากิน จับกบ จับเขียด ตามทุ่งนา ช่วงเวลาเคอร์ฟิวก็ถูกตำรวจจับ

นพ.สุรวิทย์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลควรที่จะให้ความสำคัญกับภาคเกษตรมากกว่านี้ และควรที่จะมองภาคเกษตรเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ในอนาคตที่ดีที่สุด ดังนั้น การจะมอบเงินเยียวยาภาคเกษตรเพียงครอบครัวล่ะ15,000 บาท ต่อเดือน จึงมองว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร และไม่ก่อให้ประโยชน์ในการต่อยอดให้กับเกษตรกร พรรคเพื่อไทยจึงขอเสนอให้รัฐบาลเพิ่มเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นครัวเรือนละ 35,000 บาท จึงจะเพียงพอต่อการยังชีพและการพัฒนาสินค้าเกษตรต่อไป