Monday, 18 October 2021

เพื่อไทยช่วยช้างสุรินทร์ป่วยผอมโซเพราะพิษโควิด – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


เพื่อไทยช่วยช้างสุรินทร์ป่วยผอมโซเพราะพิษโควิด

วันที่ 31 ก.ค. 2564 เวลา 16:07 น.

พิษโควิดทำช้างสุรินทร์ป่วยผอมโซ รัฐไม่เยียวยา เพื่อไทยแนะเพิ่มโควต้าโครงการช้างคืนถิ่น สร้างรายได้เพิ่ม

นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส. สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย และกรรมาธิการ การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของกลุ่มผู้เลี้ยงช้างที่ตกงานจากการปิดการท่องเที่ยวมายาวนานกว่า 1 ปี โดยเบื้องต้นได้ร่วมกับภาคเอกชน มอบต้นสับปะรด 2 คันรถบรรทุก เพื่อสนับสนุนเป็นอาหารช้าง บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ไปก่อน

นายคุณากร กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของพี่น้องคนไทยทุกคน รวมถึงควาญช้างและช้าง ต้องตกงาน แม้อพยพกลับคืนถิ่นแล้ว แต่ยังขาดรายได้เลี้ยงครอบครัว ขาดเงินซื้ออาหารเลี้ยงดูแลช้าง มีปัญหาเรื่องการจัดหาและผลิตอาหารช้าง ทำให้ช้างผอมโซ บางเชือกเริ่มล้มป่วยลง มาตรการของรัฐเยียวยาไม่ครอบคลุมและไม่มีแผนนโยบายรองรับ ได้แก่

1. ระยะสั้นเร่งด่วน ควรมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพออกสำรวจขึ้นทะเบียนช้างตกงาน เพื่อรับการเยียวยาอย่างน้อย 5,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 6 เดือน และให้กระทรวงแรงงานอุดหนุนการจ้างงาน เป็นค่าแรงให้ควาญช้างปลูกหญ้าอาหาร พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารให้ช้างอย่างยั่งยืน

2.ระยะยาว เสนอให้โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยายเพดานเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการช้างคืนถิ่นให้มากขึ้น เพราะควาญช้างที่นำช้างเข้าร่วมโครงการนี้ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนสร้างอาชีพ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของควาญและช้างมีโอกาสที่ดีขึ้น

ด้านนายชนินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน รัฐบาลต้องทำงานเชิงรุก คิดนอกกรอบ ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ให้ทั่วถึงมากขึ้น ด้วยการเคลื่อนย้ายหรือสลับทรัพยากรที่เกินความต้องการจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งที่มีความต้องการที่สอดรับกัน เหมือนกรณีการอุดหนุนต้นสับปะรดหลังฤดูเก็บเกี่ยว ที่มีประโยชน์ เพราะกากใยสูง สามารถเก็บไว้ได้นาน สามารถนำมาเป็นอาหารให้กับช้าง แทนการกำจัดด้วยวิธีอื่น นอกจากจะช่วยควาญช้างลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อผลไม้เลี้ยงช้างแล้ว ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอีกด้วย

“ฝ่ายค้านก้มหน้าก้มตาช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม แต่รัฐบาลหลับหูหลับตา ไล่ตั้งแง่เอาผิดกับประชาชน ขอร้องเถอะครับ มองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนทำเรื่องอื่น ให้สมกับที่ให้คำมั่นสัญญาหน่อยครับ” นายชนินทร์ กล่าว