Wednesday, 20 October 2021

“เมธา”เปิด100ชื่อแคนดิตนายกฯ ตอบปมไม่เอา“ประยุทธ์”แล้วจะเอาใคร?เลขาครป.เปิด100ชื่อแคนดิเดตนายกฯ ตอบปมไม่เอา“ประยุทธ์”แล้วจะเอาใคร ย้ำจุดยื่นนายกฯ ต้องมาสภาฯและต้องเป็น ส.ส.