Saturday, 23 October 2021

เมื่อมนุษยชาติหมดแรงสู้ เราจะอยู่ร่วมกับโควิดได้ไหม?

01 Jul 2021
35หลังจากผ่านมา 100 ปีหลังการระบาดใหญ่ของไข้หวัดสเปน มันไม่ได้หายไปไหน แต่มันอยู่กับเรามาโดยตลอด เราจะใช้วิธีเดียวดันอยุ่กับโควิด-19 ได้หรือไม่?