Wednesday, 19 June 2024

เยียวยา5,000!! ไม่ปรับเกณฑ์วุ่นไม่จบแน่!!

16 Apr 2020
600BigTalk BigStory : เงินเยียวยา 5,000 บาท ที่รัฐบาลจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง ซึ่งหากรัฐบาลยังไม่ปรับเกณฑ์ผู้ได้รับเงินเยียวยาก็ยากที่จะแก้ไขปัญหาความช่วยเหลือที่ไม่ทั่วถึงได้