Saturday, 23 October 2021

เริ่มแล้ว!ม็อบทะลุฟ้าเดินขบวนจากราชประสงค์ไปสตช.กลุ่มทะลุฟ้านัดรวมตัวที่ราชประสงค์ ก่อนเคลื่อนขบวนไปยังหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อทำกิจกรรม เหตุการณ์ยังสงบ