Sunday, 26 May 2024

เลขาฯสมเด็จพระสังฆราชเยี่ยมโรงทานทำอาหารแจกประชาชน – โพสต์ทูเดย์ ธรรมะ


เลขาฯสมเด็จพระสังฆราชเยี่ยมโรงทานทำอาหารแจกประชาชน

วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 16:02 น.

ปทุมธานี-สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสาโรงทานวัดชินวรารามฯเพื่อแจกจ่ายประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือฯ (โรงทาน)วัดชินวรารามวรวิหาร(พระอารามหลวง) ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมี พระมงคลวโรปการ เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ถวายการต้อนรับและนำเยี่ยมชมโรงทานของวัดชินวรารามวรวิหาร

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เปิดเผยว่า คณะสงฆ์ของวัดชินวรารามวรวิหาร ได้สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชได้เป็นอย่างดี โดยอาหารต่าง ๆ ได้นำแจกจ่ายไปยังบุคลาการทางการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นไปตามหลักสุขอนามัย และปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

สำหรับ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือฯ (โรงทาน)วัดชินวรารามวรวิหาร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่จิตอาสา ที่เสียสละแรงกายแรงใจร่วมกันทำอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

Source link