Saturday, 22 June 2024

เวียดนามลดค่าไฟให้ประชาชน ช่วยแบ่งภาระช่วงโควิดระบาด – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

20 Apr 2020
513


เวียดนามลดค่าไฟให้ประชาชน ช่วยแบ่งภาระช่วงโควิดระบาด

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 10:38 น.

เวียดนามมีแนวทางที่ชัดเจนในการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน และยังสามารควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อช่วงกลายเดือนเมษายนนี้ รัฐบาลเวียดนามเพิ่งจะอนุมัติให้ลดค่าไฟลงด 10% ตั้งแต่เดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน ตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านและภาคธุรกิจที่หยุดชะงักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แนวทางของเวียดนามมีดังนี้

1. ตามแผนการช่วยเหลือจะเน้นที่ครัวเรือนที่ระดับการใช้ไฟฟ้าที่ 1-4 หรือครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 kWh หากอยู่ในข่ายนี้จะได้รับการลดหย่อนค่าไฟลงถึง 10%

2. ส่วนภาคธุรกิจจะได้รับส่วนลด 10% ครอบคลุมช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด ช่วงปกติ และนอกช่วงการใช้งาน

3. ขณะที่ผู้ประกอบการสถานที่พักของนักท่องเที่ยวจะได้รับการลดหย่อนค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับครัวเรือน บริษัทต่างๆ และภาคการผลิต

4. ส่วนสถานประกอบการที่ใช้สำหรับกักกันโรคหรือใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันและสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า

5. ผู้ที่ให้บริการตรวจเชื้อผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันและผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับการลดหย่อนค่าไฟ 20%

6. โรงแรมและที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ในการกักกันผู้ป่วยและสงสัยว่าผู้ป่วยโคงิด-19 จะได้รับการลดหย่อนค่าไฟ 20%

ทั้งนี้ แนวทางข้างต้น ทางการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ได้นำไปปรับใช้แล้วโดยมีรายงานข่างตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา

Photo by Hendrik Schmidt / dpa / AFP