Sunday, 24 September 2023

เสนอนายกจ่าย5พันเกษตรกรขั้นต่ำ3เดือน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

20 Apr 2020
466


เสนอนายกจ่าย5พันเกษตรกรขั้นต่ำ3เดือน

วันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 13:51 น.

เกษตรกรขอนายกจ่ายเงิน 5 พันบาท ขั้นต่ำ 3 เดือน พร้อมพักชำระหนี้รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยให้อีก 12 เดือน

นายประพัฒน์? ปัญญาชาติรักษ์? ประธานสภาเกษตรกร?แห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้เสนอที่ประชุม?คณะที่ปรึกษา?ด้านธุรกิจ?ภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์?การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา? 2019 ที่มีนายทศพร? ศิริสัมพันธ์? เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ?และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน ในส่วนของเกษตรกรได้เสนอมาตรการทั้งระยะสั้นและยาว เพื่อให้คณะกรรมการชุดนี้เสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเห็นชอบต่อไป

สำหรับมาตรการระยะสั้นประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่

1. เสนอให้รัฐบาลเยียวยาโอนเงินสดเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นครัวเรือน เดือนละ 5,000 บาทอย่างน้อย 3 เดือน หรือ มากกว่านั้นจากกว่าผลกระทบโคววิดจะส่งผลกระทบกับรายได้ของเกษตรกร

2. เสนอให้รัฐบาลพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อรอให้การผลิตรอบใหม่มีรายได้ชำระหนี้ได้ โดยการพักหนี้ 12 เดือน รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร

3 ให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา เกษตรกรที่มีปัญหาเช่าซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร และมีปัญหารายได้ชำระหนี้ไม่ได้ ทำให้มีปัญหาถูกยึด ไม่สามารถทำอาชีพต่อไป จึงอยากให้รัฐบาลมีมาตรการมาแก้ไขในส่วนนี้เป็นการเร่งด่วน

4. ขอให้รัฐบาลทำระบบขายสินค้าเกษตรออนไลน์ และให้บริษัทไปรษณีย์ไทย คิดค่าจัดส่งสินค้าเกษตรในราคามิตรภาพให้กับเกษตรกร ลดค่าส่งให้ 50% ปัจจุบันค่าส่งทุเรียนลูกหนึ่ง บริษัทไปรษณีย์ คิดค่าส่ง 50-60 บาท ซึ่งแพงไปทำให้ผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าทางออนไลน์จากเกษตรกร

สำหรับมาตรการระยะยาว ต้องการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งกองทุนเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตยกระดับคุณภาพเกษตร วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรไปปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัยและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

“มาตรการทั้งหมด ต้องการให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบโดยเร็ว เพราะเกษตรกรได้รับความเดือนร้อน ส่วนจะได้รับการพิจารณาทันทีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี” นายประพัฒน์? กล่าว

นายทศพร กล่าวว่า ข้อเสนอมาตรการเพื่อภาคเกษตร จะต้องหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกครั้ง ว่าจะสามารถให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบดำเนินการได้ทันที หรือต้องหารือกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าเรื่องที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีได้ทันที คือ เรื่องการค่าขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย ให้กับเกษตรกร