Sunday, 26 May 2024

เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นเทิดพระเกียรติ 140 ปี – โพสต์ทูเดย์ ธรรมะ


โดย อาจารย์ชวินทร์ [email protected]

วันนี้ได้เหรียญพิเศษมา 1 เหรียญดูความหมายของเหรียญแล้วเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มกำลังใจให้กับตนเองได้แบบครบเครื่องในเหรียญเดียว กับสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ระบาดร้ายแรงอยู่ทั่วประเทศในตอนนี้ เหรียญที่นำมาให้ท่านผู้อ่านในวันนี้คือ “เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ รุ่นเทิดพระเกียรติ 140 ปี” จัดสร้างโดย พลเรือเอกสิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ ครับ

หากท่านใดชมชอบ ก็ขอไปที่ท่านเสนาธิการทหารเรือน่ะครับ อาจจะโดยช่องทางจดหมายเขียนถึงท่านเสนาธิการทหารเรือโดยตรง ท่านคงพอมีแจกให้เป็นขวัญกำลังใจในยามนี้

มาดูความหมายบนเหรียญทั้งสองด้านกันครับ ความหมายบนเหรียญ “เทิดพระเกียรติ 140 ปี “ ด้านหน้า ได้จารึก หัวใจพระไตรปิฏก

-มะ พระพุทธ

-อะ พระธรรม

-อุ พระสงฆ์

หรืออีกนัยยะหนึ่ง หมายถึง มหาเทวะผู้เป็นเจ้าของฮินดู

-มะ แทนพระพรหม

-อะ แทนพระนารายณ์

-อุ แทนพระศิวะ

และที่สำคัญการจัดสร้างครั้งนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติ “องค์บิดาของทหารเรือไทย “ในฐานะเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เมื่อปี พ.ศ.2466

-ลายมือพระนามอาภากร

-เครื่องหมายกองทัพเรือ

-พังงาเรือเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือ

ส่วนความหมายบนเหรียญด้านหลังนั้น มีความหมายดังนี้ ยันต์แถวที่ 1 พุทธคุณด้านหนุนดวงชะตา ทำให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นดี ยันต์แถวที่ 2 พุทธคุณด้านโชคลาภ ความสำเร็จ ทำกิจการสิ่งใดประสบความสำเร็จด้วยดี

ยันต์เฑาะว์พุทธะ ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (โต)พรหมรังสี แห่งวัดระฆังฯ เป็นยันต์แก้วสารพัดนึก เป็นของวิเศษที่มีพุทธคุณสูงมาก

องค์ท้าวเวสสุวรรณ คัมภีร์โบราณกล่าวไว้ว่า ผู้ใดหวังความเจริญในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนาให้บูชาท้าวเวสสุวรรณ นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันสิ่งอัปมงคลคุณไสยที่มารังควาน สัมภเวสีที่จะมาหลอกหลอนหายหมดเพราะอีกนัยยะหนึ่ง ท้าวเวสสุวรรณท่านเป็นเจ้าที่เฝ้าประตูนรกนั่นเอง จึงเป็นที่เกรงขามของภูตผีทั้งปวง

ยันต์มงกุฎพระพุทธเจ้า มีพุทธคุณด้านความสำเร็จ พระคาถาบทนี้ คุณวิเศษยิ่งนัก เจรจาสิ่งใดล้วนสำเร็จ สมหวังทั้งโภคทรัพย์ วาสนา บารมีและเมตตาทั้งปวง

ยันต์ตรีนิสิงเห มีคุณทางด้านเมตตา มหานิยม แคล้วคลาดปัดตลอด ปัดป้องสิ่งอัปมงคลเสนียดจัญไรที่สำคัญยังช่วยหนุนนำดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำ

ปลาอานนท์ หมายถึง การหนุนนำดวง พลิกฟื้นดวงชะตา เมตตา และโชคลาภ

ประเภทเหรียญและจำนวนที่จัดสร้างนั้น

เนื้อเงิน

1. เนื้อเงินเหรียญลองพิมพ์ปฐมฤกษ์ จำนวน 1 เหรียญ( อยู่ที่ผู้จัดสร้างคือ เสธฯทร.)

2. เนื้อเงิน มอบให้ผู้สนับสนุนการจัดสร้างจำนวน 7 เหรียญ ( ตอกโค๊ตยันต์ นะ 2 ตัวบนพื้นเหรียญทุกองค์ )

3. เนื้อเงิน จำนวน 168 เหรียญ( ตอกโค๊ต นะ และหมายเลข ชุดนี้ทาง ร.ล.จักรีนฤเบศร ร่วมจัดสร้าง )

เนื้อตะกั่ว

1. เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ปฐมฤกษ์ จำนวน 1 เหรียญ ( อยู่ที่ผู้จัดสร้างคือ เสธฯทร.)

2. เนื้อตะกั่วลองพิมพ์จำนวน 100 เหรียญ ( ตอกโค๊ตยันต์ นะ 2 ตัวบนพื้นเหรียญทุกองค์ )

3. เนื้อตะกั่วลองพิมพ์ มอบให้ผู้สนับสนุนการจัดสร้างจำนวน 11 เหรียญ ( ตอกโค๊ตยันต์ นะ 2 ตัวบนพื้นเหรียญทุกองค์ )

เนื้อทองแดง

1.เนื้อทองแดง หมายเลข 1-1000 บรรจุกล่องพลาสติกใส (ตอกโค๊ต นะ และตอกหมายเลข บนเหรียญ )

2.เนื้อทองแดง หมายเลข 1001-5000 บรรจุกล่องพลาสติกใส (ตอกโค๊ต นะ และตอกหมายเลข บนเหรียญ )

3.เนื้อทองแดง หมายเลข 5001-10000 บรรจุซองพลาสติกใส (ตอกโค๊ต นะ 2 ตัว ไม่มีตอกหมายเลข บนเหรียญ )

การจัดสร้างเหรียญครั้งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกในการทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พลเรือเอกสิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีและแจกเป็นที่ระลึกให้กับผู้ร่วมทำบุญในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

วัดม่อนมะหินศิลาราม ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 บ้านปางกอตัน ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สร้างเมื่อ พ.ศ.2100 เดิมเป็นวัดร้างในปี พ.ศ. 2483 ท่านครูบาพรหมา พรหฺมจกฺโก ได้เดินธุดงค์มาพบเข้ามีสภาพเป็นวัดร้างปกคลุมไปด้วยหญ้าและต้นไม้ จากนั้นมาก็มีการพัฒนาต่อๆมาโดยเจ้าอาวาสในรุ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันนี้ วัดม่อนมะหินศิลารามได้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูนด้วยครับ

ในท้ายสุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมกันฝ่าฟันโรคระบาดร้ายแรงนี้ให้ผ่านไปด้วยกันครับ เราทุกคนควรอยู่บ้านในยามนี้ เพื่อลดการระบาดของโรคร้าย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อคุณหมอที่ทำงานหนักเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศกันครับ