Sunday, 19 May 2024

แรงงานกับทางรอดจากระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นหนี้ตลอดชีวิต – โพสต์ทูเดย์ คอลัมนิสต์การเงิน-หุ้น

02 May 2020
516


แรงงานกับทางรอดจากระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นหนี้ตลอดชีวิต

วันที่ 02 พ.ค. 2563 เวลา 13:18 น.

คอลัมน์ Survivor in Capitalist โดย… กระทรวง จารุศิระ
ประธานกรรมการกลุ่ม Supertrader Holding

คำว่า แรงงาน มีความสำคัญเพราะเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิต ตั้งแต่สมัยยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในประเทศอังกฤษ นอกเหนือจากปัจจัยการผลิตอื่นๆ อันได้แก่ ที่ดิน ทุน และผู้ประกอบการ

แต่ค่าตอบแทนจากแรงงานกลับอยู่ในอัตราส่วนที่น้อยที่สุด ถ้าเปรียบเทียบกับ ค่าตอบแทนจากที่ดิน (ค่าเช่า) ทุน (ดอกเบี้ย) และผู้ประกอบการ (กำไร)

สาเหตุก็เพราะ Supply ของแรงงานในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นลักษณะที่ไม่จำกัด เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมหาศาล ทำให้ธุรกิจสามารถ recruit กำลังแรงงานได้ทันที แรงงานแบบไร้ทักษะจะหาเมื่อไหร่ก็ได้ หาได้ง่าย จึงทำให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับต่ำ

ต่างจากที่ดิน ที่งอกไม่ได้

ต่างจากทุน ที่ถูกควบคุมด้วยระบบธนาคาร

และต่างจากผู้ประกอบการ ที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตอื่นๆที่เหลือมาประกอบกัน และต้องยอมรับความเสี่ยง

ด้วยระบบโครงสร้างของทุนนิยม แรงงานที่ไม่มีทักษะ ต่อให้ทำจนเกษียณอายุ ก็จะไม่มีวันรวย เพราะค่าตอบแทนที่ถูกจ่าย อยู่ในระดับ ที่พอให้ไม่อดตายเท่านั้น

พอให้ไม่อดตาย เพื่อที่จะสามารถมีชีวิตรอดและสามารถสร้างเผ่าพันธุ์ (Reproduction) เป็นปัจจัยการผลิตหล่อเลี้ยงระบบต่อไปได้ ในตำราของ Das kapital ก็เขียนไว้แบบนี้มาเป็นร้อยปีมาแล้ว

ดังนั้นจึงไม่แปลก ทั่วโลกจึงมีคนจน จำนวนมาก กว่าคนรวย และช่องว่างตรงนั้น มันถูกขยับห่างออกไปเรื่อยๆ

หลังจากผ่านยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม เราผ่านยุคการปฏิวัติการสื่อสาร และในปัจจุบันคือยุคการปฏิวัติทางดิจิตอล (Digital Revolution)

ฐานะของ แรงงานตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากกว่าเก่า เพราะมีทั้งระบบ เครื่องจักรสายการผลิต หุ่นยนต์ รวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เข้ามาทดแทนทั้งในส่วนของ แรงงานไร้ทักษะ แรงงานมีทักษะ รวมไปถึง งานในส่วนของการบริหาร ยังมีข้อพิสูจน์ในบางอุตสาหกรรมว่า AI ทำงานได้ดีกว่ามนุษย์

ไม่บ่น ไม่หิว ไม่ประท้วง ไม่เรียกร้อง เป็นสิ่งที่ Robot และ AI มีเหนือกว่ามนุษย์ชัดเจน

คำถามก็คือ แล้วคนที่ต้องตกงาน เพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการปฏิวัติในยุคดิจิตอล จะต้องทำอย่างไร ?

จากที่เคยได้รับค่าจ้างที่น้อยอยู่แล้ว แล้วถ้าถูกเลิกจ้าง คนกลุ่มนี้จะดำรงชีวิตได้อย่างไร ในเมื่อทุกอย่างจำเป็นต้องใช้เงิน

ทำงานหนักที่สุด แต่ได้รับค่าตอบแทนน้อยที่สุด และกำลังจะถูกแทนที่โดยเทคโนโลยี

และในท้ายที่สุด ถ้ากลุ่มคนจำนวนมหาศาล ไม่มีงาน ไม่มีเงิน บริษัทขนาดใหญ่ต่อให้แข็งแรงขนาดไหน ก็จะขายสินค้าได้น้อยลง เพราะกำลังซื้อส่วนใหญ่ก็หายไปหมด

วงจรเศรษฐกิจจะหยุดชะงักทันที ระบบทุนนิยมจะทำลายตัวเอง

ทุกวันนี้ระบบทุนนิยม กำลังซื้อเวลาด้วยการ ใช้คนให้เป็นหนี้ หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อบุคคล หนี้นอกระบบโดยการให้ ผู้กู้นำเงินอนาคตของตัวเองมาใช้ก่อน แต่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปด้วย

บางคนทำทั้งชีวิต เพื่อหาเงินมาจ่ายหนี้

ผมเคยคุยกับคนญี่ปุ่น การที่คุณจะประสบความสำเร็จในฐานะมนุษย์เงินเดือน ตอนคุณเกษียณอายุ คือคุณต้องผ่อนบ้านให้หมด

ทำมาทั้งชีวิต เพื่อให้หลุดจากหนี้สิน คือประสบความสำเร็จ?

นี่มันวาทกรรม การยอมเป็นทาสโดยการสร้างหนี้ชัดๆ

ในความเป็นเสรีนิยม มนุษย์ถูกสร้างมาให้เป็นอิสระ แต่ระบบทุนนิยมกลับสร้างระบบหนี้ให้คนติดบ่วงทั้งชีวิต

ช่างย้อนแย้งกันสิ้นดี

เราถูกสอนให้เชื่อในบรรทัดฐานอะไรบางอย่าง ที่มีคนวางรูปแบบเอาไว้แล้ว แต่เราเคยชิน และเราปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เราจะหลุดจากวงจรแบบนี้ได้อย่างไร

พบกันตอนหน้าครับ