Tuesday, 3 October 2023

แรงงานนอกระบบ 1,600 ล้านคนเสี่ยงตกงานเพราะโควิด – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

30 Apr 2020
503


แรงงานนอกระบบ 1,600 ล้านคนเสี่ยงตกงานเพราะโควิด

วันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 19:02 น.

มาตรการล็อกดาวน์ทั่วโลกทำให้ชั่วโมงการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัด และกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบก่อนเพื่อนคือแรงงานนอกระบบ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เตือน การลดชั่วโมงทำงานต่อเนื่องเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส จะส่งผลให้แรงงานนอกระบบกว่า 1,600 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งโลกเสี่ยงไม่มีงานทำ

จากรายงานฉบับที่ 3 ว่าด้วย Covid-19 และโลกของการทำงาน โดย ILO พบว่า การลดชั่วโมงทำงานในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้จะรุนแรงกว่าที่คาดการณ์ไว้

เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว คาดว่าชั่วโมงการทำงานจะลดลง 10.5% หรือเทียบเท่ากับตำแหน่งงานประจำ 305 ล้านตำแหน่ง (คิดจากการทำงานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง) จากที่คาดการณ์ไว้เพียง 6.7% หรือ 195 ล้านตำแหน่ง

ผลกระทบกับแรงงานนอกระบบ

จากสถานการณ์นี้ส่งผลให้แรงงานนอกระบบราว 1,600 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งหมดทั่วโลกที่มีอยู่ 3,300 ล้านคนเสี่ยงที่จะไม่มีงานทำ เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์หรือทำงานในภาคส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

ILO พบว่า เพียงแค่เดือนแรกของการระบาดก็ทำให้แรงงานกลุ่มนี้ทั่วโลกมีรายรับลดลงถึง 60% โดยหากแบ่งเป็นภูมิภาค ในทวีปแอฟริกาและอเมริกาลดลง 81% ในเอเชียและแปซิฟิก 21.6% และในยุโรปและเอเชียกลาง 70%

หมายความว่าหากไม่มีรายรับจากทางอื่นเพิ่มเติม แรงงานนอกระบบและครอบครัวจะไม่มีทางอยู่รอด

บริษัทห้างร้านก็เสี่ยง

นอกจากแรงงานนอกระบบแล้ว ILO ระบุว่า บริษัทห้างร้านต่างๆ ทั่วโลกกว่า 436 ล้านแห่งต้องเผชิญกับการดิสรัป (disruption) ที่รุนแรง โดยเฉพาะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบหนัก รวมถึงธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 232 แห่ง ธุรกิจภาคการผลิต 111 แห่ง ธุรกิจที่พักและอาหาร 51 ล้านแห่ง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นๆ อีก 42 ล้านแห่ง

ต้องมีมาตรการเร่งด่วน

ILO เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ ออกมาตรการเร่งด่วนที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยเหลือแรงงานและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจที่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ และกลุ่มอื่นๆ ที่มีความเสี่ยง

โดยเน้นว่ามาตรการเหล่านี้ควรเน้นการสร้างงานที่มีนโยบายการจ้างงานที่เข้มแข็ง มีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุม รวมถึงอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระหนี้ เพื่อให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจมีประสิธิภาพและยั่งยืน

ด้าน กาย ไรเดอร์ ผู้อำนวยการ ILO เผยว่า “สำหรับแรงงานหลายล้านคน การไม่มีรายได้หมายถึงการไม่มีอาหาร ไม่มีความมั่นคง ไม่มีอนาคต เมื่อวิกฤตโรคระบาดและการตกงานยังดำเนินอยู่ การปกป้องคนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่สุด”