Saturday, 23 October 2021

แรมโบ้อีสานเล็งยื่นยุบเพื่อไทยหนุน"ราษฎร"“เสกสกล” เตรียมประชุมคณะทำงานฝ่ายกฎหมายยุบเพื่อไทยและตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังแอมมี่-บุ๊งระบุเป็นผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มราษฎร