Wednesday, 8 December 2021

แอนติบอดีหลังฉีด Sinovac จางไปใน 6 เดือน ชี้ต้องฉีดกระตุ้น

27 Jul 2021
45


แอนติบอดีหลังฉีด Sinovac จางไปใน 6 เดือน ชี้ต้องฉีดกระตุ้น

วันที่ 27 ก.ค. 2564 เวลา 10:08 น.

การศึกษาพบแอนติบอดีจากการฉีด Sinovac จางหายไปหลังจากผ่านไปประมาณ 6 เดือน แต่บูสเตอร์ (Booster) ช่วยได้

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการว่าแอนติบอดีที่ถูกกระตุ้นโดยวัคซีนของบริษัท Sinovac Biotech ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่สำคัญประมาณ 6 เดือนหลังจากได้รับเข็มที่สองในหมู่ผู้รับการฉีดส่วนใหญ่ แต่การฉีดเข็มที่สามอาจมีผลส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่ง

นักวิจัยชาวจีนรายงานผลการศึกษาจากการศึกษาตัวอย่างเลือดจากผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปีในบทความที่ตีพิมพ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งยังไม่มีการตรวจสอบโดยประชาคมนักวิชาการด้วยกัน (Peer review)

สำหรับผู้ที่ได้รับสองโดสห่างกัน 2 หรือ 4 สัปดาห์ มีเพียง 16.9% และ 35.2% ตามลำดับที่ยังคงมีระดับของแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ (Neutralizing antibody) ที่สูงกว่าเกณฑ์ 6 เดือนหลังจากฉีกวัคซีนครั้งที่สอง

ทั้งนี้ แอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ เป็นแอนติบอดีชนิดหนึ่งที่สามารถป้องกันเซลล์จากสิ่งก่อโรคได้ด้วยการล้างฤทธิ์ในเชื้อก่อโรคนั้นผ่านกลไกทางชีววิทยา การล้างฤทธิ์เป็นกระบวนการที่ทำให้สิ่งก่อโรคนั้นๆ ไม่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อหรือทำให้เกิดพยาธิสภาพได้อีกต่อไป

การวิเคราะห์ผลอิงจากข้อมูลจากสองกลุ่มประชากรที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนในแต่ละกลุ่ม ในขณะที่การศึกษาให้โดสที่สามแก่ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 540 คน

เมื่อผู้เข้าร่วมในกลุ่มบางรุ่นได้รับโดสที่สาม ประมาณ 6 เดือนหลังจากครั้งที่สอง แอนติบอดีลบล้างฤทธิ์หลังจากอีก 28 วันเพิ่มขึ้นประมาณ 3-5 เท่าจากระดับเดิมเมื่อ 4 สัปดาห์หลังการฉีดครั้งที่สอง

การศึกษานี้ดำเนินการโดยนักวิจัยจากหน่วยงานควบคุมโรคในมณฑลเจียงซู, บริษัท Sinovac และสถาบันอื่นๆ ของจีน

นักวิจัยเตือนว่าการศึกษานี้ไม่ได้ทดสอบผลของแอนติบอดีกับตัวแปรที่แพร่เชื้อได้ง่าย และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อประเมินระยะเวลาของแอนติบอดีหลังการฉีดครั้งที่สาม

Photo by Ted ALJIBE / AFP