Thursday, 25 July 2024

โคตรกระจอกครับ! "วัฒนา"ซัดคนดูแลปัญหาแรงงานหนีเข้าเมืองไม่ออกมารับผิดชอบ“วัฒนา”ยกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบเรื่องแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ซัดไม่ออกมารับผิดชอบทั้งที่โควิดระบาดล่าสุดมีสาเหตุจากแรงงานหลบหนีเข้าเมือง