Wednesday, 22 May 2024

โฆษกรัฐบาลแถลงผลงาน “บิ๊กป้อม” แก้ผักตบชวา-ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


โฆษกรัฐบาลแถลงผลงาน “บิ๊กป้อม” แก้ผักตบชวา-ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ

วันที่ 28 เม.ย. 2563 เวลา 20:11 น.

โฆษกรัฐบาลเผย “พล.อ.ประวิตร” มุ่งทำงานแก้ปัญหาผักตบชวา ไฟป่า หมอกควันภาคเหนือ พบจำนวนจุดความร้อน ในประเทศไทยน้อยลง

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานต่อที่ประชุม ครม. ถึงความก้าวหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ใน 9 จังหวัดภาคเหนือทราบว่า จากที่ได้สั่งการให้ใช้มาตรการที่เข้มงวด มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผา และเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พบจำนวนจุดความร้อน hot spot ในประเทศไทยน้อยลง และไม่พบพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศในระดับส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพ ต่อเนื่องมา 15 วันแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และประชาชนจิตอาสา ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และว่าจ้างให้เข้าทำงานในกรมป่าไม้ หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ครอบครัวละ 1 คนด้วย

ส่วนเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บ ระหว่าง การดับไฟป่าที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และยังพักรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลนครพิงค์

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนของรัฐบาล ไปเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมของอุปโภคบริโภค เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมาแล้ว

พลเอก ประวิตร ยังรายงาน แผนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนปี 2563 ว่า ได้มอบหมายให้ GISTDA สำรวจผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำสายหลัก และในจุดเฝ้าระวังสำคัญ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทุกวัน เพื่อร่วมกับกรมชลประทาน กรมเจ้าท่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งวางแผนดำเนินการกำจัดในพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินงานต่อกองอำนวยการน้ำแห่งชาติทุกสัปดาห์

ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกจังหวัดมอบหมายนายอำเภอ อบต. ประชาชน และชมรมคนริมน้ำกว่าเจ็ดพันแห่ง ทั่วประเทศร่วมกันกำจัดผักตบชวาในลำน้ำของชุมชนให้หมด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การไหลของทางน้ำ

พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำ ในฤดูฝนปี 2563 โดยให้สำนักงบประมาณเร่งรัดจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทันตามแผนที่เตรียมไว้