Tuesday, 29 November 2022

"โบว์ แวนดา" ของขึ้น! ฉะสื่อเขียนข่าวไม่ให้เกียรติ "ปอ ทฤษฎี"

26 Apr 2020
409“โบว์ แวนดา” ฉะสื่อไร้จิตสำนึก เขียนข่าวไม่ให้เกียรติ “ปอ ทฤษฎี”