Tuesday, 26 September 2023

"โบว์ แวนดา" ของขึ้น! ฉะสื่อเขียนข่าวไม่ให้เกียรติ "ปอ ทฤษฎี"

26 Apr 2020
446“โบว์ แวนดา” ฉะสื่อไร้จิตสำนึก เขียนข่าวไม่ให้เกียรติ “ปอ ทฤษฎี”