Monday, 18 October 2021

โปรโมชั่นผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 3 เดือน


โปรโมชั่นผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 3 เดือน

วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 08:51 น.

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือธนาคารพันธมิตร มอบโปรโมชั่นผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันภัย 0% นาน 3 เดือน

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จับมือพันธมิตรธนาคารเพิ่มอีก 1 ธนาคารคือ ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) สำหรับการให้บริการลูกค้าชำระเบี้ย ประกันชีวิตผ่านนวัตกรรมระบบ EDC Pooling จากเดิมที่มีการจับมือกับธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

โดยลูกค้าสามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมเป็นพันธมิตรด้วยเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC เพียงเครื่องเดียว แทนรูปแบบเดิมที่ต้องมีเครื่องรูดบัตร EDC โดยเฉพาะสำหรับบัตรเครดิตของแต่ละสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวนั้น บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ พร้อมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันภัยแก่ลูกค้า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งเปิ ดให้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ โดยให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะมีพันธมิตรธนาคารเข้าร่วมให้บริการ EDC Pooling เพิ่มขึ้น ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) การเปิดให้บริการ EDC Pooling ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านการชำระเงินของบริษัทฯ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่ต้องการลดจำนวนเครื่องรูดบัตร ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกินความจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

“เรามั่นใจว่าบริการ EDC Pooling ที่เมืองไทยประกันชีวิตได้ร่วมกับธนาคารชั้นนำ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการชำระเบี้ยประกันภัยได้เป็นอย่างดีและแม้ว่าการดำเนินธุรกิจในปีนี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย แต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้ครบในทุกด้าน เพื่อตอกย้ำานโยบาย MTL Trusted Lifetime Partner รวมถึงเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (Ecosystem Partner) ดูแลลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และในอนาคตเรายังเตรียมขยายบริการดังกล่าวไปยังพื้นที่ทั่วประเทศ” นายสาระ กล่าว