Monday, 13 May 2024

โพลชี้ผลจาก “โควิด” เปลี่ยนวิถีชีวิตคนจีนไปในทางที่ดีขึ้น – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

26 Apr 2020
500


โพลชี้ผลจาก “โควิด” เปลี่ยนวิถีชีวิตคนจีนไปในทางที่ดีขึ้น

วันที่ 26 เม.ย. 2563 เวลา 15:24 น.

เปิดผลสำรวจชาวจีนเผย ผลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วยให้หันมาพัฒนาสุขนิสัยให้ดียิ่งขึ้น-สนใจการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง รวมทั้งกลายเป็นผู้บริโภคที่มีเหตุผลมากขึ้น

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ไชน่า ยูธ เดลี สื่อของทางการจีน ได้รายงานผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนชาวจีนจำนวน 2,006 คน เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยกลุ่มตัวอย่าง 66.5% ต่างระบุว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสพัฒนาสุขนิสัยที่ดียิ่งขึ้น

ขณะที่ 38% ระบุว่า ได้หันมาสนใจการออกกำลังกายและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 48.5% ระบุว่า การระบาดของไวรัสทำให้พวกเขากลายเป็นผู้บริโภคที่มีเหตุผลมากขึ้นและ 42.1% เริ่มใส่ใจในการออมเงินมากกว่าเดิม

ผู้ตอบแบบสำรวจ 33.5% ระบุว่ากลายเป็นคนที่รู้จักพึ่งพาตนเองหรือสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวคนเดียวมากขึ้น และ 19.2% ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆระหว่างที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้าน

รายงานข่าวระบุว่า ผู้ตอบแบบสำรวจ 44.8% เกิดในทศวรรษ 1980 , 36.6% เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 และ 10.4% เกิดในทศวรรษ 1970

ที่มา สำนักข่าวซินหัว