Tuesday, 25 June 2024

โพลเต็ม10ให้”บิ๊กตู่”8.24คะแนนทุ่มเทแก้ปัญหาโควิด – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


โพลเต็ม10ให้”บิ๊กตู่”8.24คะแนนทุ่มเทแก้ปัญหาโควิด

วันที่ 02 พ.ค. 2563 เวลา 10:20 น.

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ เหลียวหลังแลหน้าขจัดโควิด-19 ให้”ประยุทธ์” 8.24 คะแนน จากเต็ม 10 ทุ่มเทแก้ปัญหา ยก “สนธิรัตน์” มีผลงานเด่น ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ร่วมกับ ดร.พนม สีหาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เหลียวหลังแลหน้าขจัดโควิด-19 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,126 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อเหลียวหลังดูช่วงโควิดเริ่มระบาดจนถึงวันนี้ผลประเมิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในด้านต่าง ๆ เมื่อคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ความตั้งใจทุ่มเททำงานแก้ปัญหาได้ 8.24 คะแนน รองลงมาคือ เกาะติดใส่ใจแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ได้ 7.85 คะแนน อย่างไรก็ตาม ด้านอื่น ๆ ได้คะแนนสอบผ่านแบบเฉียดฉิวและคาบเส้น ได้แก่ มาตรการต่าง ๆ ขณะแก้ปัญหา ได้ 5.29 คะแนน การเยียวยาฟื้นฟูได้ 5.02 คะแนน และการเตรียมการรับมือปัญหาได้ 5.01 คะแนน

ที่น่าสนใจคือ รัฐมนตรีมีผลงานลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนช่วงโควิด-19 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลดค่าไฟ ลดราคาน้ำมัน แจกแอลกอฮอล์ และอื่น ๆ ได้ร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แจกเงิน ลดภาษี และอื่น ๆ ได้ร้อยละ 51.2 ในขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลดค่าไฟ ช่วยค่าน้ำประปา และอื่น ๆ ได้ร้อยละ 43.3 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือเกษตรกร แจกเงิน แก้ภัยแล้ง ได้ร้อยละ 12.9 และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แจกหน้ากากอนามัย และอื่น ๆ ได้ร้อยละ 11.8 ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ สิ่งที่คนไทยทำร่วมขจัดปัญหาโควิด-19 ได้ดีกว่าประเทศอื่น ๆ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.8 ระบุ ประชาชนทำตามมาตรการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ได้ดี รองลงมาคือ ร้อยละ 75.0 ระบุประชาชนหัวใจคุณธรรมช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันเอง ร้อยละ 69.4 ระบุ คนไทยตื่นตัว ตระหนัก ป้องกันตนเอง ใส่หน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ ร้อยละ 65.6 ระบุ คนไทยเชื่อฟัง และทำตามมาตรการต่าง ๆ ของ รัฐบาล และท้ายสุดคือร้อยละ 53.9 ระบุ รัฐบาลจัดการได้ดี

นายพนม สีหาบุตร ผอ.ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ กล่าวว่า เมื่อแลไปข้างหน้าในการแก้ปัญหาโควิด-19 ร่วมกัน ทุกฝ่ายควรถือเป็นโอกาสสร้างอุตสาหกรรมใหม่เศรษฐกิจสีเขียวลดมลภาวะ ใช้พลังงานสะอาดให้ประชาชนได้เข้าถึงมากขึ้น เลิกพิสูจน์และวัดค่าของประชาชนด้วยความยากจนแต่ให้คุณค่าของประชาชนอยู่ที่ “ความเป็นคนไทยที่เสมอภาค” ไม่เลือกปฏิบัติทุกคนต้องได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมและรัฐบาลควรกำหนดกรอบเวลาให้กระชับอย่าให้สงครามโควิด-19 ยืดเยื้อ สื่อสารขอความร่วมมือจากประชาชนให้มีประสิทธิภาพลดความสับสนในข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุดเร่งจบปัญหาโควิดในช่วงหน้าร้อนนี้ลดโอกาสแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนให้ได้โดยปรับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการในพื้นที่ยึดความเป็นจริงและฟังเสียงของประชาชนเป็นหลัก