Thursday, 21 October 2021

ไต้หวันชี้แจงข่าววัคซีน Astrazeneca จากไทยยังไม่ได้รับรองจากอนามัยโลก – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

08 Jul 2021
41


ไต้หวันชี้แจงข่าววัคซีน Astrazeneca จากไทยยังไม่ได้รับรองจากอนามัยโลก

วันที่ 08 ก.ค. 2564 เวลา 17:00 น.

ไต้หวันยืนยันวัคซีน AstraZeneca จากไทยผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพโดย อย.ไต้หวันแล้ว

สืบเนื่องจากกรณีที่สำนักข่าวรายงานว่า วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca, AZ) จากโรงงานไทย ยังไม่ได้รับรองจาก WHO คำชี้แจงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไต้หวัน (สำนักงานฯ ) ระบุว่า

วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดที่นำมาใช้ในประเทศจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขแห่งชาติส่วนท้องถิ่น จึงจะสามารถนำมาฉีดให้กับประชาชน ส่วนกรณีที่วัคซีนต้องอยู่ในรายชื่อวัคซีนที่สามารถใช้งานได้ในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Use Listing) ของ WHO หรือไม่นั้น ยังมิใช่เงื่อนไขที่จำเป็นในการอนุมัติวัคซีนในไต้หวัน

สำหรับกรณีวัคซีน AZ ที่ได้รับจากโรงงานการผลิตที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ วัคซีนจากโรงงานในญี่ปุ่นและไทย สำนักงานฯ ได้ทำการตรวจเช็คข้อมูลผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของวัคซีนอย่าง โดยสำนักงานฯ ได้อนุมัติการนำเข้าวัคซีน AZ จากโรงงานไทยแล้วเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไต้หวัน เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการไต้หวัน ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา เพื่อปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคในไต้หวัน