Thursday, 21 September 2023

ไต้หวันไร้ป่วยโควิดเพิ่มต่อเนื่องเป็นวันที่สองในรอบสัปดาห์

16 Apr 2020
463ไต้หวันคุมโควิดอยู่หมัด ผู้ป่วยรายใหม่เป็นศูนย์ ต่อเนื่องวันที่สองในรอบสัปดาห์